BULGARISCHER. AUS ROHMILCH.
VOM GEBIET DES NORDOST BULGARIEN
Симеон Присадашки с награда за мениджър „Човешки ресурси 2015“
Mittwoch, den 09. März 2016 um 12:29 Uhr

Симеон Присадашки с награда за мениджър Човешки ресурси 2015 Симеон Присадашки с години изгражда екип от професионалисти, с който съвместно създава визия за бъдещето, оценява пазарните възможности в страната и чужбина и внедрява иновации. Неговите усилия в посока на развитието на човешките ресурси не остават незабелязани в публичното пространство – г-н Присадашки е горд носител на приза МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 2015.

Интересен елемент в успешния миниджмънт на човешките ресурси в ЖОСИ е създаването на добре управлявана вътрешна конкуренция между екипи или между отделни служители. Това играе ролята на ефективен мотиватор и стимулиращ взаимен контрол.

В компанията всеки член на екипа получава необходимото уважение и достойно отношение. Това създава равнопоставеност и мотивира за пълна отдаденост на каузата ЖОСИ.

Симеон Присадашки с награда за мениджър Човешки ресурси 2015

 
Wo können Sie die JoSi – Produkte finden?
Werbeartikel in Aktion
Die Rezepte von Josi in unseren kulinarischen Blog