БЪЛГАРСКО. ОТ СВЕЖО МЛЯКО.
ОТ РАЙОНА НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

ЖОСИ Общи условия


Въведение и споразумение. Този уеб сайт ("сайтът") е собственост на и се поддържа от ЖоСи ООД. С настоящето потвърждавате, че сте навършили минимум 18 (осемнадесет) години и приемате всички долуизброени условия на услугата. 


Съдържание на сайта. Цялата информация и съдържание, предоставени на този сайт (наричани заедно "съдържание"), са защитени по Закона за авторското право и останалите закони за интелектуална собственост. Съдържанието е собственост на ЖоСи ООД. Съдържанието е предназначено за използване с лична и нетърговска цел. Докато използвате или сваляте отделно копие на някаква част от съдържанието за използване с лична и нетърговска цел, с цел информация или използване, нямате право да възпроизвеждате, продавате, публикувате, разпространявате, променяте, показвате, използвате, пускате повторно или използвате с друга цел никаква част от съдържанието по друг начин или с друга цел без предварителното съгласие на ЖоСи ООД в писмен вид.


Търговски марки. Вие приемате, че съдържанието включва определени търговски марки и запазени марки на услуги, собственост на ЖоСи ООД, филиалите и други. Вие се задължавате да не копирате, използвате или нарушавате по друг начин или смесвате такива търговски марки или запазени марки на услуги. Освен това приемате, че нямате право да променяте или изтривате търговска марка, авторско право или друго известие от копията на съдържанието. Друг продукт и наименования на фирми, съдържащи се в настоящето, могат да са търговски марки на други собственици.Материали на потребителя. Подавайки обяви, съдържание, снимки, данни и други материали ("материали") към сайта, с настоящето Вие давате на ЖоСи ООД и филиалите му безплатно, вечно, неотменимо, неизключително, изцяло прехвърляемо и с пълна възможност за под-лицензиране право да копира, променя, показва, разпространява, използва и създава производни от и използва по друг начин и експлоатира всички такива материали във всякакъв вид, във всяка медия, със софтуер или технология от всякакъв вид, познати сега или изобретени в бъдеще. Освен това давате на ЖоСи ООД и филиалите му безплатно право и лиценз да използва Вашето име, лого и друга информация във връзка с възпроизвеждането или разпространението на материалите.Получаване на лична информация. Не е необходимо да представяте лична информация, за да посетите този сайт. ЖоСи ООД автоматично получава информация за използването на сайта от Ваша страна. ЖоСи ООД иска лична информация само, когато решите да дадете такава. Може да се наложи да предоставите лична информация, за да използвате определени услуги от този сайт.

Други. Тези условия на услугата могат да бъдат променяни по всяко време и Вие ще бъдете уведомявани за такива промени с публикуване на новите условия на услугата на тази страница на сайта. Продължаването на използването на сайта от Ваша страна след публикуване на променените условия на услугата изразяват Вашето съгласие и, че ги приемате. ЖоСи ООД може да променя, преустановява временно, прекратява или ограничава използването на всяка част от сайта без предупреждение и без да носи отговорност. Сайтът съдържа линкове към други уеб сайтове, които не са създадени или контролирани от ЖоСи ООД или някой негов филиал. ЖоСи ООД и неговите филиали не потвърждават, спонсорират или гарантират съдържанието на свързаните с линкове сайтове и не носят отговорност по никакъв начин за мнения, съдържание, информация, практики, продукти или услуги, свързани с или предоставяни с такива сайтове, които са свързани с линкове. Тези условия на услугата се прилагат и са изготвени според законите на България. Като условие за използването на този сайт Вие приемате, че всички причини за действията, възникващи от или свързани с този сайт, ще се решават индивидуално, без прибягване до някакъв вид действия.

Copyright © 2013 Всички права запазени.

 
Къде може да намерите продуктите на ЖоСи.
Промо продукти в акция
ВИЖТЕ РЕЦЕПТИТЕ НА ЖОСИ В КУЛИНАРНИЯ БЛОГ