БЪЛГАРСКО. ОТ СВЕЖО МЛЯКО.
ОТ РАЙОНА НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Историята на ЖоСи Производство

Жоси - За нас В „ЖоСи” ООД работим по наши собствени рецепти. Изкупуваме мляко от първокласни ферми, транспортираме суровината до производствената ни база със специализиран транспорт, който осигурява постоянна температура от 6°С. Ние НЕ използваме сухо мляко и растителни мазнини, а продуктите ни зреят до добиване на превъзходен вкус и съгласно установените стандарти. Така с всяка стъпка ние гарантираме качество и оригинален продукт.

Капацитетът ни е 50 тона сурово мляко на ден. Не отнемаме маслеността му. Притежаваме собствена лаборатория, оборудвана с високотехнологична апаратура и акредитирана за изпитване на мляко и млечни продукти съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2001. Специалистите ни са с над двадесет години стаж в бранша и ежедневно провеждат изследвания на физико-химични и микробиологични показатели като целта на първо място е безопасността на предлаганите млечни продукти заложени в Регламент 2073/2005.

Производството се наблюдава от квалифицирани специалисти, а проектирането на цеховете е според изискванията на Националните и Европейски регламенти за производство на безопасни и качествени млечни продукти. Условно производствената база е разделена на следните сектори: цех ''Бяло саламурено сирене'', цех "Кашкавал", цех ''Топени сирена'', цех "Ултрафилтрация и обратна осмоза, извара", цех "Сирене тип Моцарела". Всички технологични линии са снабдени със системи за контрол на качеството.

„ЖоСи” ООД произвежда и продукти под чужда търговска марка. Към момента това са марките АРО, ХОРЕКА, FF и ЛАКТИВА.

 
Къде може да намерите продуктите на ЖоСи.
Промо продукти в акция
ВИЖТЕ РЕЦЕПТИТЕ НА ЖОСИ В КУЛИНАРНИЯ БЛОГ